تلفزيون ليوم الجمعة 24 ماي 2019

France 24 يعرض حاليا

00:00 LE JOURNAL (1151)
00:11 LE DEBAT 1ère partie (12)
00:30 FLASH (44)
00:32 LE DEBAT 2ème partie (12)
01:00 LE JOURNAL (1152)
01:15 POLITIQUE (4)
02:00 LE JOURNAL (1153)
02:15 A l'affiche à Cannes
02:30 LE JOURNAL (1154)
02:45 Les observateurs
02:51 Élément terre
03:00 LE JOURNAL (1155)
03:11 LE DEBAT 1ère partie (12)
03:30 FLASH (45)
03:32 LE DEBAT 2ème partie (12)
04:00 LE JOURNAL (1156)
04:15 LE JOURNAL DE L'EUROPE (9)
04:30 LE JOURNAL (1157)
04:45 A l'affiche à Cannes
05:00 LE JOURNAL (1158)
05:15 Actuelles
05:30 LE JOURNAL (1159)
05:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (38)
06:00 LE JOURNAL (1160)
06:20 L'INFO ECO (103)
06:30 LE JOURNAL (1161)
06:50 SPORTS (35)
06:55 RAPPEL DES TITRES (749)
07:00 LE JOURNAL (1162)
07:15 RAPPEL DES TITRES (750)
07:16 DANS LA PRESSE (69)
07:21 EXTRAIT MAGAZINE (103)
07:30 LE JOURNAL (1163)
07:40 LE DECRYPTAGE (69)
07:45 RAPPEL DES TITRES (751)
07:46 L'INFO ECO (104)
07:51 FOCUS (35)
08:00 LE JOURNAL (1164)
08:15 RAPPEL DES TITRES (752)
08:16 L'INVITE DU JOUR (69)
08:30 LE JOURNAL (1165)
08:39 LE DECRYPTAGE (70)
08:44 RAPPEL DES TITRES (753)
08:45 A l'affiche à Cannes
08:55 RAPPEL DES TITRES (754)
09:00 LE JOURNAL (1166)
09:15 RAPPEL DES TITRES (755)
09:16 L'INFO ECO (105)
09:21 DANS LA PRESSE (70)
09:30 LE JOURNAL (1167)
09:45 RAPPEL DES TITRES (756)
09:46 A LA CARTE (35)
09:51 SPORTS (103)
10:00 LE JOURNAL (1168)
10:15 Les observateurs
10:21 Pas 2 quartier
10:30 LE JOURNAL (1169)
10:45 SPORTS (53)
10:51 DANS LES HEBDOS (4)
11:00 LE JOURNAL (1170)
11:15 Mode
11:21 Vous êtes ici
11:30 LE JOURNAL (1171)
11:45 L'INVITE DE L'ECO (4)
12:00 LE JOURNAL (1172)
12:10 A l'affiche à Cannes
12:20 Élément terre
12:30 LE JOURNAL (1173)
12:40 Le Paris des arts
13:00 LE JOURNAL (1174)
24.17%
13:14 RAPPEL DES TITRES (757)
13:15 L'INVITE DU JOUR (70)
13:20 SPORTS (104)
13:30 LE JOURNAL (1175)
13:45 RAPPEL DES TITRES (758)
13:46 LA CHRONIQUE DU JOUR (35)
13:51 EXTRAIT MAGAZINE (104)
14:00 LE JOURNAL (1176)
14:12 RAPPEL DES TITRES (759)
14:13 LE JOURNAL DE L'EUROPE (10)
14:30 LE JOURNAL (1177)
14:44 RAPPEL DES TITRES (760)
14:45 CHRONIQUE CULTURE (35)
14:50 SPORTS (105)
15:00 LE JOURNAL (1178)
15:15 LA SEMAINE DE L'ECO 1ère Partie (1)
15:30 LE JOURNAL (1179)
15:45 LA SEMAINE DE L'ECO 2ème Partie (1)
16:00 LE JOURNAL (1180)
16:15 Actuelles
16:30 LE JOURNAL (1181)
16:45 Le gros mot de l'éco
17:00 LE JOURNAL (1182)
17:15 A l'affiche à Cannes
17:30 LE JOURNAL (1183)
17:45 C'est en France
18:00 LE JOURNAL (1184)
18:15 RAPPEL DES TITRES (761)
18:16 LE FAIT DU JOUR (35)
18:30 LE JOURNAL (1185)
18:44 RAPPEL DES TITRES (762)
18:45 ECONOMIE (137)
18:50 CHRONIQUE SPORTS (35)
19:00 LE JOURNAL (1186)
19:10 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 1ère partie (4)
19:30 FLASH (46)
19:32 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 2ème partie (4)
20:00 LE JOURNAL (1187)
20:10 LE JOURNAL DE L'EUROPE (10)
20:30 LE JOURNAL (1188)
20:44 RAPPEL DES TITRES (764)
20:45 UN OEIL SUR LES MEDIAS (69)
20:50 FOCUS (35)
21:00 LE JOURNAL (1189)
21:15 RAPPEL DES TITRES (765)
21:16 ECONOMIE (139)
21:21 EXTRAIT MAGAZINE (105)
21:30 LE JOURNAL (1190)
21:42 RAPPEL DES TITRES (766)
21:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (39)
22:00 LE JOURNAL (1191)
22:14 RAPPEL DES TITRES (767)
22:15 A l'affiche à Cannes
22:30 LE JOURNAL (1192)
22:42 RAPPEL DES TITRES (768)
22:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (40)
23:00 LE JOURNAL (1193)
23:12 RAPPEL DES TITRES (769)
23:13 LE JOURNAL DE L'EUROPE (10)
23:30 LE JOURNAL (1194)
23:45 RAPPEL DES TITRES (770)
23:46 CHRONIQUE SPORTS (35)
23:51 FOCUS (35)


تابعونا على فيسبوك