تلفزيون ليوم السبت 16 يناير 2021

France 24 يعرض حاليا

00:00 LE JOURNAL (401)
00:11 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 1ère partie (2)
00:30 FLASH (23)
00:32 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 2ème partie (2)
00:52 FOCUS SOLO (10)
01:00 LE JOURNAL (402)
01:15 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (20)
01:30 LE JT (151)
01:45 A l'affiche !
02:00 LE JOURNAL (403)
02:15 L'INVITE DE L'ECO (3)
02:30 LE JT (152)
02:45 CORRESPONDANCES (3)
03:00 LE JOURNAL (404)
03:11 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 1ère partie (2)
03:30 FLASH (24)
03:32 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 2ème partie (2)
03:52 FOCUS SOLO (10)
04:00 LE JOURNAL (405)
04:15 Actuelles
04:30 LE JT (153)
04:45 A l'affiche !
05:00 LE JOURNAL (406)
05:15 C'est en France
05:30 LE JT (154)
05:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (20)
06:00 LE JOURNAL (407)
06:15 SPORTS (4)
06:21 DANS LES HEBDOS (2)
24.81%
06:30 LE JT (155)
06:45 Tech24
07:00 LE JOURNAL (408)
07:15 L'ENTRETIEN (2)
07:30 LE JT (156)
07:45 SPORTS (4)
07:51 FOCUS SOLO (8)
08:00 LE JOURNAL (409)
08:15 A l'affiche !
08:30 LE JT (157)
08:45 SPORTS (4)
08:51 Vous êtes ici
09:00 LE JOURNAL (410)
09:15 Les observateurs
09:21 Pas 2 quartier
09:30 LE JT (158)
09:45 CORRESPONDANCES (3)
10:00 LE JOURNAL (411)
10:15 DEMAIN A LA UNE 1ère Partie (2)
10:30 LE JT (159)
10:45 DEMAIN A LA UNE 2ème Partie (2)
11:00 LE JOURNAL (412)
11:10 Billet retour
11:30 LE JT (160)
11:40 C'est en France
11:52 Mode
12:00 LE JOURNAL (413)
12:10 ICI L'EUROPE 1ère Partie (3)
12:30 LE JT (161)
12:40 ICI L'EUROPE 2ème Partie (3)
13:00 LE JOURNAL (414)
13:15 Afrique hebdo
13:30 LE JT (162)
13:45 Le gros mot de l'éco
14:00 LE JOURNAL (415)
14:10 Le Paris des arts
14:30 LE JT (163)
14:40 L'ENTRETIEN (2)
14:52 DANS LES HEBDOS (2)
15:00 LE JOURNAL (416)
15:15 Légendes urbaines
15:30 LE JT (164)
15:45 L'INVITE DE L'ECO (3)
16:00 LE JOURNAL (417)
16:15 LA SEMAINE DE L'ECO 1ère Partie (2)
16:30 LE JT (165)
16:45 LA SEMAINE DE L'ECO 2ème Partie (2)
17:00 LE JOURNAL (418)
17:10 Billet retour
17:30 LE JT (166)
17:40 A l'affiche !
17:52 Vous êtes ici
18:00 LE JOURNAL (419)
18:15 DEMAIN A LA UNE 1ère Partie (2)
18:30 LE JT (167)
18:45 DEMAIN A LA UNE 2ème Partie (2)
19:00 LE JOURNAL (420)
19:15 Élément terre
19:21 SPORTS (5)
19:30 LE JT (168)
19:45 Afrique hebdo
20:00 LE JOURNAL (421)
20:10 ICI L'EUROPE 1ère Partie (3)
20:30 LE JT (169)
20:40 ICI L'EUROPE 2ème Partie (3)
21:00 LE JOURNAL (422)
21:10 Reporters Reporters
21:30 LE JT (170)
21:40 Actuelles
21:52 FOCUS SOLO (9)
22:00 LE JOURNAL (423)
22:15 LA SEMAINE DE L'ECO 1ère Partie (2)
22:30 LE JT (171)
22:45 LA SEMAINE DE L'ECO 2ème Partie (2)
23:00 LE JOURNAL (424)
23:15 Légendes urbaines
23:30 LE JT (172)
23:45 Tech24


تابعونا على فيسبوك