تلفزيون ليوم الجمعة 20 شتنبر 2019

France 24 يعرض حاليا

00:00 LE JOURNAL (507)
00:11 LE DEBAT 1ère partie (6)
00:32 LE DEBAT 2ème partie (6)
01:00 LE JOURNAL (508)
01:15 POLITIQUE (4)
02:00 LE JOURNAL (509)
02:15 A l'affiche !
02:30 LE JOURNAL (510)
02:45 Les observateurs
02:51 Élément terre
03:00 LE JOURNAL (511)
03:11 LE DEBAT 1ère partie (6)
03:32 LE DEBAT 2ème partie (6)
04:00 LE JOURNAL (512)
04:15 INVITE DE L'ECO (2)
04:30 LE JOURNAL (513)
04:45 A l'affiche !
05:00 LE JOURNAL (514)
05:15 Actuelles
05:30 LE JOURNAL (515)
05:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (38)
06:00 LE JOURNAL (516)
06:20 L'INFO ECO (43)
06:30 LE JOURNAL (517)
06:50 SPORTS (15)
06:55 RAPPEL DES TITRES (309)
07:00 LE JOURNAL (518)
07:15 RAPPEL DES TITRES (310)
07:16 DANS LA PRESSE (29)
07:21 EXTRAIT MAGAZINE (43)
07:30 LE JOURNAL (519)
07:40 LE DECRYPTAGE (29)
07:45 RAPPEL DES TITRES (311)
07:46 L'INFO ECO (44)
07:51 FOCUS (15)
08:00 LE JOURNAL (520)
08:15 RAPPEL DES TITRES (312)
08:16 L'INVITE DU JOUR (29)
08:30 LE JOURNAL (521)
08:39 LE DECRYPTAGE (30)
08:44 RAPPEL DES TITRES (313)
08:45 FOCUS (15)
08:50 SPORTS (15)
08:55 RAPPEL DES TITRES (314)
09:00 LE JOURNAL (522)
09:15 RAPPEL DES TITRES (315)
09:16 L'INFO ECO (45)
09:21 DANS LA PRESSE (30)
09:30 LE JOURNAL (523)
09:45 RAPPEL DES TITRES (316)
09:46 A LA CARTE (15)
09:51 SPORTS (43)
10:00 LE JOURNAL (524)
10:15 Les observateurs
10:21 Pas 2 quartier
10:30 LE JOURNAL (525)
10:45 SPORTS (15)
10:51 DANS LES HEBDOS (4)
11:00 LE JOURNAL (526)
11:15 Mode
11:21 Vous êtes ici
11:30 LE JOURNAL (527)
11:45 INVITE DE L'ECO (2)
12:00 LE JOURNAL (528)
12:10 Élément terre
12:16 A l'affiche !
12:30 LE JOURNAL (529)
12:40 Le Paris des arts
13:00 LE JOURNAL (530)
13:14 RAPPEL DES TITRES (317)
13:15 L'INVITE DU JOUR (30)
13:20 SPORTS (44)
13:30 LE JOURNAL (531)
13:45 RAPPEL DES TITRES (318)
13:46 LA CHRONIQUE DU JOUR (15)
13:51 EXTRAIT MAGAZINE (44)
14:00 LE JOURNAL (532)
14:14 RAPPEL DES TITRES (319)
14:15 FOCUS (15)
14:30 LE JOURNAL (533)
14:44 RAPPEL DES TITRES (320)
14:45 CHRONIQUE CULTURE (15)
14:50 SPORTS (45)
15:00 LE JOURNAL (534)
15:15 LA SEMAINE DE L'ECO 1ère Partie (3)
15:30 LE JOURNAL (535)
15:45 LA SEMAINE DE L'ECO 2ème Partie (3)
16:00 LE JOURNAL (536)
16:15 Actuelles
16:30 LE JOURNAL (537)
16:45 Le gros mot de l'éco
17:00 LE JOURNAL (538)
17:15 A l'affiche !
17:30 LE JOURNAL (539)
17:45 C'est en France
18:00 LE JOURNAL (540)
18:15 RAPPEL DES TITRES (321)
18:16 FAIT DU JOUR (15)
18:30 LE JOURNAL (541)
18:44 RAPPEL DES TITRES (322)
18:45 ECONOMIE (57)
18:50 CHRONIQUE SPORTS (15)
19:00 LE JOURNAL (542)
49.33%
19:10 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 1ère partie (2)
19:32 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 2ème partie (2)
20:00 LE JOURNAL (543)
20:14 RAPPEL DES TITRES (323)
20:15 ECONOMIE (58)
20:20 CHRONIQUE SPORTS (15)
20:30 LE JOURNAL (544)
20:44 RAPPEL DES TITRES (324)
20:45 UN OEIL SUR LES MEDIAS (29)
20:50 FOCUS (15)
21:00 LE JOURNAL (545)
21:15 RAPPEL DES TITRES (325)
21:16 ECONOMIE (59)
21:21 EXTRAIT MAGAZINE (45)
21:30 LE JOURNAL (546)
21:42 RAPPEL DES TITRES (326)
21:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (39)
22:00 LE JOURNAL (547)
22:14 RAPPEL DES TITRES (327)
22:15 ECONOMIE (60)
22:20 UN OEIL SUR LES MEDIAS (30)
22:30 LE JOURNAL (548)
22:42 RAPPEL DES TITRES (328)
22:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (40)
23:00 LE JOURNAL (549)
23:14 RAPPEL DES TITRES (329)
23:15 ECONOMIE + UN OEIL SUR LES MEDIAS (20)
23:30 LE JOURNAL (550)
23:45 RAPPEL DES TITRES (330)
23:46 CHRONIQUE SPORTS (15)
23:51 FOCUS (15)


تابعونا على فيسبوك