تلفزيون ليوم الجمعة 21 شتنبر 2018

France 24 يعرض حاليا

00:00 LE JOURNAL (505)
00:11 LE DEBAT 1ère partie (9)
00:30 FLASH (22)
00:32 LE DEBAT 2ème partie (9)
01:00 LE JOURNAL (506)
01:15 POLITIQUE (3)
02:00 LE JOURNAL (507)
02:15 A l'affiche !
02:30 LE JOURNAL (508)
02:45 Les observateurs
02:51 Élément terre
56.85%
03:00 LE JOURNAL (509)
03:11 LE DEBAT 1ère partie (9)
03:30 FLASH (23)
03:32 LE DEBAT 2ème partie (9)
04:00 LE JOURNAL (510)
04:15 L'INVITE DE L'ECO (3)
04:30 LE JOURNAL (511)
04:45 A l'affiche !
05:00 LE JOURNAL (512)
05:15 Actuelles
05:30 LE JOURNAL (513)
05:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (28)
06:00 LE JOURNAL (514)
06:20 L'INFO ECO (43)
06:30 LE JOURNAL (515)
06:50 SPORTS (15)
07:00 LE JOURNAL (516)
07:15 RAPPEL DES TITRES (281)
07:16 DANS LA PRESSE (29)
07:21 EXTRAIT MAGAZINE (43)
07:30 LE JOURNAL (517)
07:40 LE DECRYPTAGE (29)
07:45 RAPPEL DES TITRES (282)
07:46 L'INFO ECO (44)
07:51 FOCUS (15)
08:00 LE JOURNAL (518)
08:15 RAPPEL DES TITRES (283)
08:16 L'INVITE DU JOUR (29)
08:30 LE JOURNAL (519)
08:39 LE DECRYPTAGE (30)
08:44 RAPPEL DES TITRES (284)
08:45 FOCUS (15)
08:50 SPORTS (15)
09:00 LE JOURNAL (520)
09:15 RAPPEL DES TITRES (285)
09:16 L'INFO ECO (45)
09:21 DANS LA PRESSE (30)
09:30 LE JOURNAL (521)
09:45 RAPPEL DES TITRES (286)
09:46 A LA CARTE (15)
09:51 SPORTS (15)
10:00 LE JOURNAL (522)
10:15 Les observateurs
10:21 Pas 2 quartier
10:30 LE JOURNAL (523)
10:45 SPORTS (15)
10:50 DANS LES HEBDOS (2)
11:00 LE JOURNAL (524)
11:15 Mode
11:21 Vous êtes ici
11:30 LE JOURNAL (525)
11:45 L'INVITE DE L'ECO (3)
12:00 LE JOURNAL (526)
12:10 Élément terre
12:16 A l'affiche !
12:30 LE JOURNAL (527)
12:40 Le Paris des arts
13:00 LE JOURNAL (528)
13:14 RAPPEL DES TITRES (287)
13:15 L'INVITE DU JOUR (30)
13:20 SPORTS (15)
13:30 LE JOURNAL (529)
13:45 RAPPEL DES TITRES (288)
13:46 LA CHRONIQUE DU JOUR (15)
13:51 EXTRAIT MAGAZINE (44)
14:00 LE JOURNAL (530)
14:14 RAPPEL DES TITRES (289)
14:15 FOCUS (15)
14:30 LE JOURNAL (531)
14:44 RAPPEL DES TITRES (290)
14:45 CHRONIQUE CULTURE (15)
14:50 SPORTS (15)
15:00 LE JOURNAL (532)
15:15 LA SEMAINE DE L'ECO 1ère Partie (2)
15:30 LE JOURNAL (533)
15:45 LA SEMAINE DE L'ECO 2ème Partie (3)
16:00 LE JOURNAL (534)
16:15 Actuelles
16:30 LE JOURNAL (535)
16:45 Le gros mot de l'éco
17:00 LE JOURNAL (536)
17:15 A l'affiche !
17:30 LE JOURNAL (537)
17:45 7 jours en France
18:00 LE JOURNAL (538)
18:15 RAPPEL DES TITRES (291)
18:16 LE FAIT DU JOUR (12)
18:30 LE JOURNAL (539)
18:44 RAPPEL DES TITRES (292)
18:45 ECONOMIE (57)
18:50 CHRONIQUE SPORTS (15)
19:00 LE JOURNAL (540)
19:10 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 1ère partie (3)
19:30 FLASH (24)
19:32 UNE SEMAINE DANS LE MONDE 2ème partie (3)
20:00 LE JOURNAL (541)
20:14 RAPPEL DES TITRES (293)
20:15 ECONOMIE (58)
20:20 CHRONIQUE SPORTS (15)
20:30 LE JOURNAL (542)
20:44 RAPPEL DES TITRES (294)
20:45 UN OEIL SUR LES MEDIAS (29)
20:50 FOCUS (15)
21:00 LE JOURNAL (543)
21:15 RAPPEL DES TITRES (295)
21:16 ECONOMIE (59)
21:21 EXTRAIT MAGAZINE (45)
21:30 LE JOURNAL (544)
21:42 RAPPEL DES TITRES (296)
21:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (29)
22:00 LE JOURNAL (545)
22:14 RAPPEL DES TITRES (297)
22:15 ECONOMIE (60)
22:20 UN OEIL SUR LES MEDIAS (30)
22:30 LE JOURNAL (546)
22:42 RAPPEL DES TITRES (298)
22:45 LE JOURNAL DE L'AFRIQUE (30)
23:00 LE JOURNAL (547)
23:14 RAPPEL DES TITRES (299)
23:15 ECONOMIE + UN OEIL SUR LES MEDIAS (15)
23:30 LE JOURNAL (548)
23:45 RAPPEL DES TITRES (300)
23:46 CHRONIQUE SPORTS (15)
23:51 FOCUS (15)


تابعونا على فيسبوك